Hướng dẫn đón xe buýt miễn phí đi Safari, VinWonders và Grand World Phú Quốc

Hướng dẫn đón xe buýt miễn phí đi Safari, VinWonders và Grand World Phú Quốc

Hướng dẫn đón xe buýt miễn phí đi Safari, VinWonders và Grand World Phú Quốc. Với mục đích chia sẻ này sẽ hỗ trợ cho những bạn đầu tiên đến Phú Quốc sẽ tìm hiểu trước những thông tin cơ bản về trạm bus, điểm dừng của xe bus vinpearl, nhận dạng xe bus. Và thời gian xe qua từng trạm.